‘Dit aanbod richt zich zowel naar particulieren als naar ondernemingen.'

‘I am always ready to learn although I do not always like being taught’ Winston Churchill

Het ZEST aanbod

 

Zelfsturing, gedrag en communicatie zijn de drie pijlers van ZEST.

In de vorm van ontwikkelingsgerichte coaching, workshops, trainingen en lezingen. Gericht op je leven in zijn geheel: werk en privé. Een aanbod dat zich zowel richt naar particulieren als naar ondernemingen.

 

ZEST beschouwt deze drie pijlers als de sleutel voor zelf-leiderschap. Zelf-leiderschap is bewust worden dat je je brein niet bent. Het is de bekwaamheid om invloed uit te oefenen op je denken, doen en voelen. Het is groeien in het vermogen leiding te geven aan je eigen leven.

 

ZEST gelooft dat zelf-leiderschap de sleutel is tot succes. Succes in de betekenis van zelfvertrouwen, het hebben van impact, in verbinding zijn met jezelf én anderen, zelf richting geven aan je leven en zo meer voldoening creëren.

Iedereen weet intussen dat hoe wij ons gedragen en hoe wij communiceren met anderen bepaalt hoe succesvol we zijn. Succesvol in de betekenis van resultaten, het aansturen van anderen en het verwezenlijken van (gemeenschappelijke) doelen.

 

Verandering staat centraal. Verandering zoals gedrag dat je niet langer wenst om te buigen naar gewenst gedrag, je werkgoesting verhogen, nieuwe manieren bedenken om je problemen op te lossen, je effectiviteit verhogen, je relaties verbeteren, jezelf aansturen,...  De grote troef van ZEST zit in de holistische benadering. Holistisch in de betekenis van zowel ‘alomvattend’ als ‘kijkend naar het geheel’.

Verandering staat centraal. Verandering zoals gedrag dat je niet langer wenst om te buigen naar gewenst gedrag, je werkgoesting verhogen, nieuwe manieren bedenken om je problemen op te lossen, je effectiviteit verhogen, je relaties verbeteren, jezelf aansturen,...  De grote troef van ZEST zit in de holistische benadering. Holistisch in de betekenis van zowel ‘alomvattend’ als ‘kijkend naar het geheel’.

Een voorbeeld: je komt omdat je in de valkuil zit van perfectionisme en voelt dat het zo niet langer kan. Je laat je hiervoor coachen. Het resultaat is dat je niet langer door dit hardnekkig patroon gestuurd wordt. Oef, bevrijd van de ‘moetens’ en alle vervelende neveneffecten. Stel dat je voorheen niet voor jezelf kon opkomen en nu wel maar je hoort dat de manier waarop je dat doet op weerstand botst. Dan scherpen we jouw communicatie-vaardigheden aan in een training of coaching op jouw maat. Stel dat je je bewust bent geworden dat je in een job zit die niet bij jou past dan is er het loopbaantraject.

 

Wil je meer weten over de ZEST werkwijze, klik dan hier.

 +32 476 019 577

 info@uptozest.be  - blog.uptozest.be

Eerste locatie en hoofdzetel: Diestbrugstraat 125 - 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg)                                                      Ondernemingsnummer: BE 0818 790

Tweede locatie: Koning Albertlaan 131 - 3010 Kessel-Lo (Leuven)

Derde locatie: ENKEL op dinsdag! Wonderwijven praktijk - Driemastenbaan 37 - 2160 Wommelgem (Antwerpen) https://wonderwijvenhuis.be/groepspraktijk/